Art Statement

Malarstwo to dla mnie podróż w głąb siebie. Szczególnie eksploruję zagadnienie przedstawienia wizerunku kobiety. Zrezygnowałam z ubioru i innych dodatków, jako zewnętrznych symboli dzisiejszych czasów. Zdecydowałam się na akt, traktując nagie ciało jako uniwersalny znak prawdy i wykorzystując go jako symbol ponadczasowości. Jednocześnie podjęłam dialog z problemem wykorzystywania nagości i jej uprzedmiotowienia we współczesnym świecie. Starając się prze-ciwstawić współczesnemu epatowaniu nagością, skupiłam się na podkreśleniu piękna kobiecego ciała i jego metafizycznej mocy dawania życia.

Akt kobiecy należy do najstarszych przedstawień w sztuce. Dla mnie jest pretekstem do rozważań nad uniwersalnymi zagadnieniami, przed jakimi staje artysta wciąż na nowo. Szczególnie kobieta artystka, tak nielicznie reprezentowa-na w sztuce na przestrzeni wieków. Moja praca stała się drogą do poznania siebie i przełożenia na język malarski poczucia strachu i fundamentalnych pytań dotyczących istnienia człowieka, a w szczególności kobiety oraz swego rodzaju medytacją i uwolnieniem.